Συμμετοχές

Ως ηγέτιδα εταιρεία στην κατασκευή φωτοβολταϊκών πλαισίων, με την αποστολή να προσφέρουμε οικονομικά προσιτή, πράσινη ενέργεια για όλους, κατανοούμε ότι είναι ευθύνη μας να συνεισφέρουμε στην πρόοδο του κλάδου. Για να επιτύχουμε αυτό το στόχο, συνεργαζόμαστε με διάφορες ενώσεις που προσπαθούν να ενισχύσουν τον κλάδο και να επεκτείνουν την αγορά μέσω της υποστήριξης, της εκπαίδευσης και της έρευνας. Ακολουθούν κάποια παραδείγματα:

American Solar Energy Society

http://www.ases.org/

Solar Energy Industries Association (SEIA)

http://www.seia.org

Asia Photovoltaic Industry Association

http://www.apvia.org

China High-Tech Development Zone Association

http://www.chinaastip.org

China Photovoltaic Industry Alliance

http://www.chinapv.org.cn/

China Renewable Energy Industry Association

http://www.chnreia.org/