Βιωσιμότητα

Ως παγκόσμιος ηγέτης της αγοράς ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η Yingli Green Energy κατανοεί ότι η κληρονομιά που αφήνουμε ως συνεργάτης και ενεργός πολίτης δεν βασίζεται απλώς στα προϊόντα που παράγουμε, αλλά και στις μεθόδους που χρησιμοποιούμε στις εγκαταστάσεις παραγωγής μας.

Οι διαδικασίες παραγωγής μας βασίζονται σε ένα συνδυασμό διαφορετικών πηγών ενέργειας, όπως το ηλεκτρικό ρεύμα, το φυσικό αέριο, η θερμότητα και το νερό. Κάθε χρόνο θέτουμε στόχους μείωσης της ενεργειακής κατανάλωσης που συμμορφώνονται με τους κινεζικούς και διεθνείς στόχους για την κλιματική αλλαγή, ή υπερτερούν αυτών, και εφαρμόζουμε μεθόδους με τις οποίες χρησιμοποιούμε την πρωτεύουσα ροή αποβλήτων για δευτερεύοντες λόγους. Προκειμένου να συμβάλλουμε στο μετριασμό της κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος, συνεχίζουμε να κατασκευάζουμε φωτοβολταϊκά πλαίσια που παράγουν ηλεκτρική ενέργεια για τις εγκαταστάσεις παραγωγής μας, στις οποίες είναι πλέον εγκατεστημένα πλαίσια μας με δυναμικότητα μεγαλύτερη από 20MW.