Οικιακές εφαρμογές

Τα φωτοβολταϊκά συστήματα της Yingli Solar προσφέρουν στους ιδιοκτήτες κατοικιών μια ασφαλή επένδυση και επιτρέπουν τον έλεγχο της κατανάλωσης ενέργειας. Τα προϊόντα μας αποδίδουν την αναμενόμενη ισχύ και εγγυώνται την απόσβεση της επένδυσης, είτε μέσω της μείωσης του λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος είτε, σε κάποιες χώρες, μέσω του κρατικού μηχανισμού "feed-in-tariff"