Toplum

Şirket faaliyetlerimizin yerel topluluklarımızı etkilediğinin farkındayız. Küresel sosyal sorumluluğa olan bağlılığımızın bir parçası olarak dünya çapında yeterince hizmet alamayan toplulukların yaşam şartlarını iyileştirmenin yollarını arıyoruz.

Umut için Futbol, Umut için Enerji

FIFA'nın Umut için Futbol programı Afrika'daki fırsat eşitliğine sahip olmayan yüz binlerce genç insana sağlık, eğitim ve genel refah sağlamak için futbolun gücünü kullanan Umut için Futbol Merkezlerine erişim sağlar. Bu hareket toplumun çeşitli sektörlerinde yenilik ve sosyal yatırım için bir katalizör görevi görmektedir.

20 merkez kampanyası 2010 FIFA Dünya Kupası™’nın bir parçası olarak lanse edildi. Kampanyanın amacı Afrika’daki dezavantajlı topluluklar için, halk sağlığı ve eğitim gibi sorunları gidermek için futbolun pozitif unsurları ve küresel gücünü kullanan 20 Umut için Futbol merkezi yaratmaktır.

Güney Afrika’daki 2010 FIFA Dünya Kupası™ sponsorluğumuzun bir parçası olarak FIFA ile Afrika kıtasında Mali’den Mozambik’e kadar, 20 Umut için Futbol merkezini açmak için çalıştık.

Daha fazla bilgi

GRID Alternatives

2011’de ihtiyacı olan toplumlara yenilenebilir enerji ve enerji tasarrufu hizmeti, ekipman ve eğitimi sunan ve kar amacı gütmeyen güneş paneli kurucusu olan GRID Alternatives ile bir yardım ortaklığı kurduk. Organizasyonun ilk ve en büyük resmi güneş paneli tedarikçisi olarak hibe ve adil pazar değeri satışları ile 2 MW güneş paneli sağladık. Birlikte, güneş enerjisi sistemleri için yaklaşık 11 milyon dolar bağışlayarak yenilenebilir enerjiyi Kaliforniya’da 450'nin üzerinde düşük gelirli aileye götürdük ve 2012’nin sonuna doğru dezavantajlı topluluklara 1000’ün üzerinde sistemin kurulmasına yardımcı olduk.

Daha fazla bilgi

Solar ve Futbol ile Gelişime Güç Sağlama (PASS)

ABD’de yeterli hizmet alamayan toplulukların hayatlarını pozitif anlamda etkilemeye yardımcı olacak bir platform sağlamak için ortağımız ABD Futbol ile bir araya geldik. Bu ulusal programa PASS adını verdik: Solar ve Futbol ile Gelişime Güç Sağlama. Bu girişim htiyacı olan kesimler için, güneş enerjisi sistemlerinin ekonomik tasarruf sağlayıcı faydaları ile, eğitim ve sağlık alanlarındaki faydalarını bir araya getirir. Bu programla genç insanların çevreyi korumaları ve aktif yaşam biçimini benimsemelerini sağlamayı umuyoruz.

Daha fazla bilgi