Sürdürülebilirlik

Önde gelen küresel bir yenilenebilir enerji şirketi olarak bıraktığımız mirasın sadece yarattığımız ürünlerle sınırlı olmadığını, ayrıca üretim tesislerimizde kullandığımız yöntemleri de kapsadığının farkındayız.

Üretim sürecimiz güneş enerjisini de kapsayan çeşitli enerji kaynaklarının kombinasyonuna dayanır.Yıllık enerji tüketimi düşürme hedeflerimizi hem Çin'de hem de uluslararası alanda iklim değişim hedeflerini karşılayacak veya aşacak şekilde koymaktayız. Bu amaçla da birincil atıkları ikincil amaçlar için kullanmaktayız. Elektrik kullanımını azaltmak için üretim tesislerimizde elektrik üreten güneş paneli sistemleri kurmaya devam ediyoruz ve şu anda tesisimizde modüllerimizden 20MW bulunmaktadır.

Ayrıca GHG, PFC ve diğer hava emisyonlarının dahil olduğu üretim süreçlerimizle ortaya çıkan emisyonları izlemekte ve düşürmekteyiz. Global güneş paneli sektöründe, önde gelen bir teknik hizmet sağlayıcısı olan TÜV Rheinland’dan Ürün Karbon Salımı Onayı alan ilk şirket olmaktan gurur duymaktayız. TÜV Rheinland'ın değerlendirmesi farklı mal ve hizmetlerin yaşam döngüsü boyunca sera gazı emisyonlarını hesaplamak için bir yöntem sunan, kamuya açık ve uluslararası anlamda uygulanan bir şartname olan PAS 2050:2011 uluslararası karbon salımı standardı ile uyumlu olarak gerçekleştirilmiştir.

Atık akışımızı aktif olarak takip ediyor, hesaplıyor ve düşürmek için devamlı çalışıyoruz. Her yıl, mümkün olan en etkili ve çevre dostu üretim süreçlerini uyguladığımzıdan emin olmak için atık düşürme hedeflerimizi güncelliyoruz.

Herkes için erişilebilir enerji