WWF İklim Koruyucuları Girişimi

İklim değişikliğinin günümüzde karşılaşılaşılan en önemli sorun olduğuna inanıyoruz. Dünyaya temiz güneş enerjisi sağlıyor olmamız bizim için yeterli değil: ayrıca üretim süreçlerimizin ve satın alma zincirimizin de çevre üzerinde minimal negatif etkiye sahip olduğundan emin olmalıyız.

Doğal Hayatı Koruma Vakfı İklim Koruyucuları Programı üyesi olarak Yingli Green Energy düşük karbon ekonomisine doğru kaymaya öncülük etmek amacıyla dünya çapında lider markalarla işbirliği yapmaktadır. İklim Koruyucuları Programına katılan ilk güneş paneli üreticisi ve Çin'li firma olarak düşük karbon güneş paneli üretimiyle yeni bir dönem açmaya çalışıyoruz.

Dünyanın en eski ve saygın bağımsız çevre örgütlerinden birisi olan WWF, İklim Koruyucuları üyeliğimizin de bir parçası olarak, karbon ayak izimizi azaltma amaçlı agresif sürdürülebilirlik hedefleri koymamıza yardımcı oldu. 2010 yılı temel alınarak 2015 yılına kadar aşağıdaki hedeflere ulaşmayı planlıyoruz:

-13%

Elektrik ve ısı tüketiminden kaynaklı, doğrudan ve dolaylı emisyonlar da dahil olmak üzere, PV modül üretimindeki MW başına sera gazı emisyonlarının azaltılması

-7%

PV modül üretimi için alınan hammadde ve hizmetlerde MW başına sera gazı emisyonlarının azaltılması

-10%

Üretim süreci kaynaklı sera gazı emisyonlarının azaltılması

Sektörde lider konumda olan Yingli, üstün teknolojiyi yüksek performansa dönüştürmeyi hedeflemiştir. Bu hedefe ulaşırken de sürekli olarak enerji tüketimini ve üretim süreçleri kaynaklı GHG emisyonlarını azaltmaya çalışıyoruz.

Mr. Jingfeng Xiong, Yingli Green Energy Başkan Yardımcısı ve İklim Başsorumlusu

"Küresel Güneş Enerjisi Üretim Standartları"nı geliştirerek sektördeki diğer firmaları da bizi takip etmeleri konusunda teşvik ediyoruz.

Bu standartlar enerji tüketimini ve GHG emisyonlarını azaltmayı, yenilenebilir enerji kullanım yüzdesini arttırmayı desteklemeyi hedeflemektedir. Sektördeki lider konumumuzun ekolojik üretim ve karlılığın bir arada gidebildiğini göstermede bize yardımcı olacağını umuyoruz.